Musik & Data är en firma, som åtar sig uppdrag inom ett brett område såsom:

Allmänna datafrågor:

Ledare för studiecirklar inom studieförbund,
Enskild handledning i datorhantering för privatpersoner eller företag
Installation av bredband, nätverk eller programvara

Registerprogram i Microsoft Access, för bl a konstgallerier
Hemsidor

Musik:

Medverkande som violinist, pianist, jazzbasist
Ordnar musik till underhållning eller dans vid festliga tillfällen

Gå till webbsidan Kontakt